Ngày thi
Giới tính
Ngành nghề
Làm thêm
Lương cơ bản
Chi tiết
 • 29/12/2019
  Nam/ Nữ
  Công nghệ thông tin
  N/A
  Tùy đơn hàng
  28/12/2019
  Nam/ Nữ
  Nhiều ngành nghề
  N/A
  Tùy đơn hàng
  29/12/2019
  Nam/ Nữ
  Nhiều ngành nghề
  N/A
  Tùy đơn hàng
  28/12/2019
  Nam/ Nữ
  Chăm nuôi bò sữa - gà
  N/A
  Tùy đơn hàng
  28/12/2019
  Nam/ Nữ
  Nhiều ngành nghề
  N/A
  Tùy đơn hàng
 • 29/12/2019
  Nam/ Nữ
  Nhiều ngành nghề
  N/A
  Tùy đơn hàng