Ngày thi
Giới tính
Ngành nghề
Làm thêm
Lương cơ bản
Chi tiết
 • 29/03/2020
  Nam
  Chế biến thịt gà
  N/A
  160.000 yên
  22/03/2020
  Nam/ Nữ
  Nhiều ngành nghề
  N/A
  Tùy đơn hàng
  25/03/2020
  Nam
  Kỹ Sư
  N/A
  Tùy đơn hàng
  22/03/2020
  Nam/ Nữ
  Nhiều ngành nghề
  N/A
  Tùy đơn hàng
  22/03/2020
  Nam/ Nữ
  Nhiều ngành nghề
  N/A
  Tùy đơn hàng
 • 22/03/2020
  Nam/ Nữ
  Nhiều ngành nghề
  N/A
  Tùy đơn hàng